uvodná stránka


 

Slovenská geografická spoločnosť pri SAV je
dobrovoľné výberové združenie vedeckých a odborných pracovníkov
v odbore geografie a jej príbuzných disciplín.
Slovenská geografická spoločnosť vyvíja svoju činnosť
pri Slovenskej akadémii vied.


AKTUALITY


Facebook
Slovenská geografická spoločnosť pri SAV na Facebooku
prihláste sa do nášho informačno-diskusného fóra

MU
Výzkum a výuka v geografickém vzdělávání
21. výroční středoevropská geografická konference
11. - 12. septembra 2013, Jedovnice, Česká republika

Marcelli
Mesto ako ľudské dielo
prednáška prof. Miroslava Marcelliho
9. apríla 2013, 14:00, PRIF UK, (AMOS)
oznam (jpg)

PRIF
Výzkum reliéfu Národního parku Podyjí
habilitácia RNDr. Karla Kirchnera, CSc.
11. apríla 2013, 10:00, PRIF UK, B1-322 (CPS+)
oznam (PDF)

BB
Regionálna výchova v odraze geografickej edukácie
Medzinárodná vedecká konferencia
21. marca 2013, Banská Bystrica
1. cirkulár (jpg)
prihláška (doc)

RK
Geografia a integrovaný výskum krajiny
vedecká konferencia pri príležitosti
nedožitého jubilea významného slovenského geografa prof. RNDr. Michala Zaťka, CSc.
10. výročia založenia Katedry geografie na Pedagogickej fakulte KU
10. - 12. septembra 2013, Ružomberok
1. cirkulár (pdf)
prihláška (doc)
pokyny pre napísanie abstraktu (doc)

Lucky
Výskum, využívanie a ochrana jaskýň
9. vedecká konferencia
23. – 26. septembra 2013, Liptovská Sielnica
1. cirkulár (pdf)
prihláška (doc)

Kosice
Aktivity Košickej pobočky
Naturally Nepal & Incredible India (prednáška P. Bakalára)
13. marca 2013, 15:45
plagát (jpg)
Fotograf - geograf (súťaž a výstava fotografií)
uzávierka prihlášok 22. marca 2013
plagát (jpg)

PRIF
Obhajoby dizertačných prác na pôde Geografického ústavu SAV
Mgr. Pavel Šuška - 19. marca 2013, 10:30 (transformácia urbánneho prostredia)
oznam (doc)
Mgr. Róbert Pazúr - 19. marca 2013, 14:00 (heterogenita krajinnej pokrývky)
oznam (doc)

GgU SAV
Odraz geografie v publikačnej činnosti Geografického ústavu SAV 2010 - 2012
súhrn (PDF)

PRIF
Katedrálny telegraf
Občasník - August 2012
Informácie z Katedry humánnej geografie a demogeografie PRIF UK

SGS
Natural Resources Capital and Problems of Its Reproduction in Russia
prednáška Iriny Volkovej (Geografický ústav Ruskej Akadémie vied)
&
Post-Soviet Transformation of Natural Resource Utilization and Its Social and Ecological Consequences in Eastern Russia
prednáška Tamary Litvinenko (Geografický ústav Ruskej Akadémie vied)

13. novembra 2012, 13:30, Geografický ústav SAV (knižnica)
oznam (PDF)

EU SAV
Visegrad countries in changing economic, political and social conditions
medzinárodná konferencia
23. novembra 2012, Malé kongresové centrum SAV, Bratislava
oznam (PDF)

Olomouc
POSTDOK - výberové konanie - humánna/sociálna/regionálna geografia
Prírodovedecká fakulta UP, Olomouc, Česká republika
oznam (PDF)

PRIF
Habilitácia RNDr. Vladimíra Falťana, PhD.
Geoekologický výskum víchricou zasiahnutého územia - 19. októbra 2012, 10:00
oznam (PDF)

Vysoke hory
Vysoké hory Nitra
7. ročník festivalu o horách a cestovaní
24. novembra 2012

UPJS
Krajina a jej premeny v geografickom výskume
VI. medzinárodné geografické kolokvium
20. - 22. novembra 2012, Danišovce
1. cirkulár (PDF)

PRIF
Obhajoby dizertačných prác na Prírodovedeckej fakulte UK
Mgr. Jana Pukačová - 4. októbra 2012, 10:00 (demogeografia, rómska problematika)
oznam (doc)
Mgr. Martin Šveda - 17. októbra 2012, 13:00 (geografia sídiel, suburbanizácia)
oznam (doc)
Mgr. Jaroslav Rusnák - 18. októbra 2012, 10:00 (ekonomická geografia)
oznam (doc)

Prešov
Obhajoby dizertačných prác na Prešovskej univerzite
RNDr. Boris Pálka - 24. septembra 2012, 9:00 (pedogeografia)
oznam (PDF)
RNDr. Helena Forgáčová - 24. septembra 2012, 11:00 (geomorfológia, regionálna geografia a reg. rozvoj)
oznam (PDF)

UKF
Nové impulzy v regionálnom rozvoji Stredoeurópskeho priestoru
20. medzinárodná geografická konferencia
10. - 11. októbra 2012, Nitra
2. cirkular (PDF)
prihlasovací formulár 

expedície
Expedície - ponuka Severoslovenskej pobočky na rok 2012
Korzika (10. - 19. júna 2012)
oznam (PDF)
Škandinávia (1. - 12. júla 2012)
oznam (PDF)
Škandinávia (29. augusta - 9. septembra 2012)
oznam (PDF)
Alpy (1. - 8. októbra 2012)
oznam (PDF)

Omán
(Zoo)geografické poznámky z Ománu 2009 - 2012
prednáška RNDr. Marcela Uhrina, PhD.
10. mája 2012, 15:00, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach (Park Angelinum - P/01)
oznam (jpg - 4 MB)

RG
Na čaj s dobrovoľníkmi - Švédsko a Francúzsko
prednáška Petra Husáka, Tomáša Haviara a kol.
9. mája 2012, 18:18, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave (B1-307)
oznam (jpg)

Petrvalská
Prírodné katastrofy ako hrozba pre život človeka
popularizačná prednáška RNDr. Aleny Petrvalskej, PhD.
2. mája 2012, 15:20, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach (Park Angelinum - P/01)

Foto
Geograf - fotograf
súťaž a výstava fotografií
oznam (jpg)

Etnolingvistika
Etnolingvistická štruktúra obyvateľov Európy
popularizačná prednáška RNDr. Stely Csachovej, PhD.
11. apríla 2012, 15:20, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach (Park Angelinum - P/01)
oznam (PDF)

KU
Odraz geografie v publikačnej činnosti
Katolíckej univerzity v Ružomberku 2010 - 2011

súhrn (PDF)

Izrael
Na čaj s mliekom a medom
prednáška J. Okála o Izraeli
4. apríla 2012, 18:04, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave (B1-307)
plagát (jpg)

Košice
Odraz geografie v publikačnej činnosti UPJŠ v Košiciach 2010 - 2011
súhrn (PDF)

UNIPO
Odraz geografie v publikačnej činnosti Prešovskej univerzity v Prešove 2010 - 2011
súhrn (PDF)

UKF
Odraz geografie v publikačnej činnosti UKF v Nitre 2010 - 2011
súhrn (PDF)

UMB
Geografická revue 2011
obsah ročníka 2011 (PDF)

PRIF
Katedrálny telegraf
Občasník - Február 2012
Informácie z Katedry humánnej geografie a demogeografie PRIF UK

IGU 2012
IGC Cologne 2012 - DOWN TO EARTH
The 32nd International Geographical Congress
26. - 30. augusta 2012, Kolín nad Rýnom, Nemecko
2. cirkulár (PDF)

MU
Výroční konference České geografické společnosti
"Nové výzvy pro geografii"
3. - 7. septembra 2012, Brno, Česká republika
1. cirkulár (PDF)

EUGEO
EUGEO 2013 - Europe, what’s next? Changing geographies and geographies of change
The fourth congress of EUGEO, the association of European geographical societies
5. - 7. septembra 2013, Rím, Taliansko
1. cirkulár (PDF)

SGS
15. Kongres Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV
"Spoločenská relevancia geografie"
8. - 11. september 2010, Košice
1. cirkulár (pdf)
neoficiálna fotogaléria

SGS
EUGEO 2009
"Challenges for the European Geography in the 21st Century"
Second International Congress on the Geography of Europe
13. - 16. august 2009, Bratislava
1. cirkulár (pdf)

Brazilia
Na čaj s kávou
prednáška M. Vitteka o Brazílii
14. februára 2012, 18:18, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave (B1-307)
plagát (JPG)

Island
Island
prednáška M. Rusnáka
26. januára 2012, 14:00, knižnica Geografického ústavu SAV
plagát (JPG)

Odyseus
Expedícia Odyseus 2011
prednáška
7. decembra 2011, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
pozvánka (PDF)

Primacialny palac
Cesty k udržateľnejšej budúcnosti
Dobříš+20 vo svetle geografických a environmentálnych výskumov
Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
29. novembra 2011, Primaciálny palác, Bratislava
program (doc)

Namibia
Rozprávanie o Namíbii
prednáška Edwarda Atutalu Shaaniku
23. novembra 2011, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
pozvánka (jpg)

Jaskyne 2011
Výskum, využívanie a ochrana jaskýň
8. vedecká konferencia
pri príležitosti
90. výročia objavenia Demänovskej jaskyne slobody
140 rokov speleoarcheologického výskumu na Slovensku
3. – 6. október 2011, Demänovská Dolina
2. cirkulár (PDF)
program konferencie (PDF)


  optimalizované na rozlíšenie 800x600