uvodná stránka


 

Prihláška za člena

V prípade vášho záujmu o členstvo v Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV vyplňte, prosím, prihlášku a pošlite ju poštou na adresu:


      Slovenská geografická spoločnosť pri SAV
      Štefánikova 49
      814 73 Bratislava.

Prihlášku vo formáte PDF si môžete stiahnuť TU:   prihl_SGS.pdf (140 kB)

Minimálny členský príspevok na jeden kalendárny rok je od 1. januára 2011
10,- EUR (do 31. decembra 2010 5,- EUR) a môžete ho uhradiť prevodom na účet SGS v Slovenskej sporiteľni a.s. Číslo účtu je 0011456230/0900, majiteľ účtu: SLOVENSKÁ GEOGRAFICKÁ SPOLOČNOSŤ pri SAV. Prosíme uviesť variabilný symbol (rok, za ktorý sa platí členské) a v správe pre prijímateľa (účel platby) slovo: členské. Členský príspevok môžete taktiež zaplatiť osobne v jednotlivých pobočkách SGS.


  optimalizované na rozlíšenie 800x600