uvodná stránka


 

Iné linky:

Organizácie a združenia

EUGEO  -  Asociácia európskych geografických spoločností
IGU  -  Medzinárodná geografická únia
ČGS  -  Česká geografická společnost
SAGI  -  Slovenská asociácia pre geoinformatiku
ASG  -  Asociácia slovenských geomorfológov
GEOINFORMATIKA.SK  -  nezávislý internetový portál o geografických informáciach EUGEO Journals  -  databáza abstraktov
Geobibline  -  Geografická bibliografie ČR online

Geografické pracoviská

Geografický ústav SAV
Katedra fyzickej geografie a geoekológie, PriF UK Bratislava
Katedra humánnej geografie a demogeografie, PriF UK Bratislava
Katedra regionalnej geografie, ochrany a planovania krajiny, PriF UK Bratislava
Katedra kartografie, geoinformatiky a dialkoveho prieskumu zeme, PriF UK Bratislava
Katedra geografie a regionálneho rozvoja, Prešovská univerzita
Katedra geografie, Univerzita M. Bella, Banská Bystrica
Ústav geografie, Univerzita P. J. Šafárika, Košice
Katedra geografie, Katolícka univerzita, Ružomberok
Katedra geografie a regionálneho rozvoja, Univerzita Konštantína filozofa, Nitra

Evidencia publikačnej činnosti

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti

Geografický ústav SAV
Univerzita Komenského v Bratislave
Katedra geografie, Univerzita M. Bella, Banská Bystrica
Univerzita M. Bella, Banská Bystrica
Univerzita P. J. Šafárika, Košice
Katolícka univerzita, Ružomberok

Významné geografické periodiká na Slovensku

Geografický časopis
Acta geographica Universitatis Comenianae
Folia Geographica
Geografická revue
Geografické štúdie
Geografické informácie
GEO Information
Geografia Slovenska (Internetová učebnica)
Geomorphologia Slovaca et Bohemica
Kartografické listy


  optimalizované na rozlíšenie 800x600