uvodná stránka


 

Kontakty

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok nás môžete kontaktovať:


RNDr. František Križan, PhD., vedecký tajomník SGS pri SAV
Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
telefón: 02 - 60 296 622
e-mail: krizan@fns.uniba.sk

Mgr. Ján Novotný, PhD., hospodár SGS pri SAV
Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava
telefón: 02 - 57 510 209
e-mail: geognovo@savba.sk

Mgr. Daniel Michniak, PhD., tajomník Bratislavskej pobočky SGS pri SAV
Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava
telefón: : 02 - 57 510 186
e-mail: geogmich@savba.skwebmaster: Ján Novotný
e-mail: geognovo@savba.sk

webdesign: Juraj Beták
e-mail: geogbeta@savba.sk


  optimalizované na rozlíšenie 800x600