slovensky | english
doc. RNDr. Radoslav Klamár, PhD.
Kontakt | Publikácie | Životopis
Dátum narodenia:30.12.1974
Miesto narodenia:Humenné
Bydlisko:Prešov
Záľuby:cestovanie, turistika, cestovateľská a historická literatúra, literatúra faktu
Základné vzdelanie
1982 - 1989
Základná škola Duchnovičova
Humenné
Stredoškolské vzdelanie
1989 - 1993
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu
Humenné
Vysokoškolské vzdelanie
1993 - 1998
Študijný odbor geografia a kartografia
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského
Bratislava
Ďalší profesijný rast
2001 - doktor prírodných vied (RNDr.)
Študijný odbor geografia a kartografia
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského
Bratislava

2005 - philosophie doctor (PhD.)
Vedný odbor 13 – 03 – 9 regionálna geografia
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského
Bratislava

2010 - docent (doc.)
Študijný odbor 4.1.35. geografia
Fakulta humanitných a prírodných vied
Prešovská univerzita
Prešov