slovensky | english
Kontakt
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať

RNDr. František Križan, PhD.
vedecký tajomník
Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny PriF
Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská Dolina, 842 15 Bratislava
telefón: 02 - 60 296 622
e-mail: krizan@fns.uniba.sk
Mgr. Ján Novotný, PhD.
hospodár
 
Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava
telefón: 02 - 57 510 209
e-mail: geognovo@savba.sk

Lokalizácia
Poloha sídla Slovenskej geografickej spoločnsoti pri SAV [bude obrázok]