slovensky | english
doc. RNDr. Radoslav Klamár, PhD.
Kontakt | Publikácie | Životopis
Pozícia na pracovisku:vedúci katedry
Pracovisko:Katedra geografie a regionálneho rozvoja FHPV, Prešovská univerzita
Adresa pracoviska:ul. 17. novembra č. 15, Prešov, 088 01
Telefón:051 7570 691
E-mail:radoslav.klamar@unipo.sk