slovensky | english
Členské sa v rámci Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV uhrádza ročne.

Výška členského: 10 Eur / rok
Číslo účtu: 0011456230/0900
Číslo účtu (IBAN): SK30 0900 0000 0000 1145 6230
Informácia pre príjemcu: je potrebné uviesť meno a priezvisko člena (členov, ak sa platí za viac naraz) a rok, za ktorý sa platí

Platbu môžete uskutočniť aj snímaním QR kódu Vaším mobilným zariadením (smartfón, tablet) prostredníctvom aplikácie poskytnutej Vašou bankou


Upozornenie! Po načítaní do aplikácie dôkladne skontrolujte správnosť údajov a doplňte informáciu pre prijímateľa!