slovensky | english
Mgr. Ján Novotný, PhD.
Kontakt | Publikácie | Životopis
Dátum narodenia:13.7.1976
Miesto narodenia:Žilina
Bydlisko:Bratislava
Záľuby:vysokohorská turistika, hudba, beletria
Základné vzdelanie
Žilina, Hliny VIII/Hliny V
Stredoškolské vzdelanie
Žilina, Gymnázium Veľká Okružná
Vysokoškolské vzdelanie
Prírodovedecká fakulta UK, geografia a kartografia, geomorfológia a litogeografia - 1999
Ďalší profesijný rast
PhD. - Geografický ústav SAV - 2004