slovensky | english
Mgr. Ján Novotný, PhD.
Kontakt | Publikácie | Životopis
Pozícia na pracovisku:zástupca riaditeľa, samostatný vedecký pracovník
Pracovisko:Geografický ústav SAV
Adresa pracoviska:Štefánikova 49, 814 73, Bratislava
Telefón:02/57510209
E-mail:geognovo@savba.sk