slovensky | english
Mgr. Ján Novotný, PhD.
Kontakt | Publikácie | Životopis
Vybrané publikácie:
LEHOTSKÝ, M., NOVOTNÝ, J. (2004). Morfologické zóny vodných tokov Slovenska. Geomorphologia Slovaca, IV, 2, 48-53.

NOVOTNÝ, J. (2006). Geomorfologická analýza Kysuckých bradiel. Geographia Slovaca, 22, 158 p.

LEHOTSKÝ, M., NOVOTNÝ, J., GREŠKOVÁ, A. (2008). Complexity and Landscape. Geografický časopis, 60, 2, 95-112.

SZMAŃDA, J. B., LEHOTSKÝ, M., NOVOTNÝ, J. (2008). Sedimentological record of flood events from years 2002 and 2007 in the Danube river overbank deposits in Bratislava (Slovakia). Moravian Geographical Reports, 16, 4, 25-32.

URBÁNEK, J., BETÁK, J., JAKÁL, J., LACIKA, J., NOVOTNÝ, J. (2009). Regional geomorphological division of Slovakia: old problem in new perspectives. In Ira, V., Lacika, J., eds. Slovak Geography at the Beginning of the 21st Century. Geographia Slovaca, 26, 237-259.

LEHOTSKÝ, M., NOVOTNÝ, J., SZMAŃDA, J. B., GREŠKOVÁ, A. (2010). A suburban inter-dike river reach of a large river: Modern morphological and sedimentary changes (the Bratislava reach of the Danube River, Slovakia). Geomorphology, 117, 3-4, 298-308.

LEHOTSKÝ, M., NOVOTNÝ, J. (2010). Response of the Danube river floodplain to flood events during 2002-2007 period. Quaestiones Geographicae, 29, 3, 37-45.

URBÁNEK, J., NOVOTNÝ, J. (2012). Dynamika fluviálneho systému potoka Vydrice. Geografický časopis, 64, 3, 267-286.

LEHOTSKÝ, M., FRANDOFER, M., NOVOTNÝ, J., RUSNÁK, M., SZMAŃDA, J. B. (2013). Geomorphic/Sedimentary Responses of Riveres to Floods: Case Studies from Slovakia. In Geomorphological Impacts of Extreme Weather. Dordrecht : Springer, s. 37-52.

LEHOTSKÝ, M., KIDOVÁ, A., NOVOTNÝ, J., SZMAŃDA, J. B., HORÁČKOVÁ, Š. (2013). Priestorová variabilita sedimentov vertikálnej akrécie (príklad Dunaja a Belej). In Sedimenty vodných tokov a nádrží : zborník prednášok zo VII. konferencie s medzinárodnou účasťou. Eds. Pavel Hucko, Peter Tölgyessy. - Bratislava : Slovenská vodohospodárska spoločnosť, s. 3-12.