slovensky | english
prof. RNDr. René Matlovič, PhD.
Kontakt | Publikácie | Životopis
Dátum narodenia:1967
Miesto narodenia:Prešov
Bydlisko:Prešov
Základné vzdelanie
ZDŠ Prešov, Sládkovičova ul.
Stredoškolské vzdelanie
1981-1985 Gymnázium J. A. Raymanna, Prešov
Vysokoškolské vzdelanie
1985-1990 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, odbor: geografia a kartografia (RNDr.)
Ďalší profesijný rast
1997 - PhD., Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Lodzki, Lodz, Polsko, odbor: humánna geografia
2000 - doc., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, odbor: humánna a regionálna geografia
2007 - prof., Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, odbor: geografia
2017 - LL.M, Warsaw Management University, Faculty of Law and Administration, odbor: právo