slovensky | english
prof. RNDr. René Matlovič, PhD.
Kontakt | Publikácie | Životopis
Pozícia na pracovisku:samostatný vedecký pracovník
Pracovisko:Geografický ústav SAV
Adresa pracoviska:Štefánikova 49, 814 73 Bratislava
E-mail:geogmatl@savba.sk