slovensky | english
Mgr. Vladimír Bačík, PhD.
Kontakt | Publikácie | Životopis
Dátum narodenia:28. apríl 1978
Miesto narodenia:Považská Bystrica
Základné vzdelanie
III. Základná škola v Považskej Bystrici
Stredoškolské vzdelanie
Gymnázium v Považskej Bystrici (1992 - 1996)
Vysokoškolské vzdelanie
Prírodovedcká fakulta univerzity Komenského v Bratislave, odbor: Geografia - Kartografia (1996 - 2001)