slovensky | english
Mgr. Vladimír Bačík, PhD.
Kontakt | Publikácie | Životopis
Pozícia na pracovisku:výskumný pracovník
Pracovisko:Katedra humánnej geografie a demografie
Adresa pracoviska:Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
Telefón:02/60 296 526
E-mail:bacik@fns.uniba.sk