slovensky | english
RNDr. Karol Weis, PhD.
Kontakt | Publikácie | Životopis
Dátum narodenia:26.4.1972
Miesto narodenia:Nová Baňa
Bydlisko:Banská Štiavnica
Základné vzdelanie
1985 ZŠ Hodruša-Hámre II.
Stredoškolské vzdelanie
1990 Gymnázium Banská Štiavnica
Vysokoškolské vzdelanie
1995 Mgr. – Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave, Odbor: Aplikovaná geofyzika, Program Aplikovaná a environmentálna geofyzika
Ďalší profesijný rast
2005 RNDr. – Fakulta Prírodných vied, UMB v Banskej Bystrici, Odbor: Environmentálna ekológia
2011 PhD. – Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, TU Košice, Odbor: Získavanie a spracovanie zemských zdrojov, Program: Využívanie a ochrana zemských zdrojov (Geoturizmus)