slovensky | english
RNDr. Karol Weis, PhD.
Kontakt | Publikácie | Životopis
Pozícia na pracovisku:odborný asistent
Pracovisko:Katedra geografie a geológie, Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici
Adresa pracoviska:Tajovského 40, Banská Bystrica, 974 01
Telefón:+421 (0)48 446 7305
E-mail:karol.weis@umb.sk