slovensky | english
RNDr. Vladimír Solár, PhD.
Kontakt | Publikácie | Životopis
Dátum narodenia:15.05.1981
Miesto narodenia:Kežmarok
Bydlisko:Prešov
Záľuby:Cestovanie, turistika, šport
Vysokoškolské vzdelanie
2003-2008
Študijný odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov
Fakulta humanitných a prírodných vied
Prešovská univerzita v Prešove
Ďalší profesijný rast
2010 - doktor prírodných vied (RNDr.)
Študijný odbor: 4.1.38 regionálna geografia
Fakulta humanitných a prírodných vied
Prešovská univerzita v Prešove

2012 - philosophie doctor (PhD.)
Vedný odbor: 4.1.38 regionálna geografia
Fakulta humanitných a prírodných vied
Prešovská univerzita v Prešove