slovensky | english
RNDr. Vladimír Solár, PhD.
Kontakt | Publikácie | Životopis
Pozícia na pracovisku:Odborný asistent
Pracovisko:Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky
Adresa pracoviska:Prešovská univerzita v Prešove, Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky, Ul. 17 Novembra 1, 081 16 Prešov
Telefón:051/7570863
E-mail:solar.vladimir@gmail.com; vladimir.solar@unipo.sk