slovensky | english
RNDr. Vladimír Tóth
Kontakt | Publikácie | Životopis
Vybrané publikácie:
Tóth, V. 2012. Dopravné sektory: subregionalizácia dennej dochádzky na príklade vybraných funkných mestských regiónov In Zborník príspevkov Študentskej vedeckej konferencie 2012, s. 1377-1382, Bratislava: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, ISBN 978-80-223-3213-2.

Čupeľová, K., Tóth, V. 2011. Potenciál obcí funkčného mestského regiónu Košice z hľadiska ich infraštruktúrnej vybavenosti a dostupnosti do centra regiónu. Geographia Cassoviensis, 5, 2, 22-30.

Tóth, V. 2011. Prečo cesty vedú tak, ako vedú? In Quark, roč. 17., č. 11, s. 32.

Tóth, V. 2011. Vývoj suburbanizácie vo funkčnom mestskom regióne Bratislava v rokoch 1995 až 2009. In suburbanizace.cz, Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, s. 1-13.

Tóth, V. 2011. Komparácia trasovania existujúcej cestnej a železničnej siete Slovenska s hypotetickým ex post trasovaním dopravných koridorov na základe pozitívnej a negatívnej odchýlky metódou spájania dvoch bodov In Zborník príspevkov Študentskej vedeckej konferencie 2011, s. 1532-1537, Bratislava: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, ISBN 978-80-223-3013-8.

Tóth, V. 2010. Vybrané faktory hodnotenia suburbanizácie na príklade obcí funkčného mestského regiónu Bratislava In Zborník príspevkov Študentskej vedeckej konferencie 2010, s. 1024-1030, Bratislava: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, ISBN 978-80-223-3013-8.
Publikácie na prevziatie:
Tóth, V. 2015 Obrázok do profilu In profil