slovensky | english
RNDr. Vladimír Tóth
Kontakt | Publikácie | Životopis
Pozícia na pracovisku:doktorand
Pracovisko:Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Adresa pracoviska:Mlynská dolina B1, 842 15 Bratislava
Telefón:+421-2-602 96 438
E-mail:vladto@gmail.com