slovensky | english
doc. RNDr. František Križan, PhD.
Kontakt | Publikácie | Životopis
Vybrané publikácie:
Križan, F. Lauko, V. 2014. Geografia maloobchodu. Úvod do problematiky. Bratislava: Univerzita Komenského, 196 s., ISBN 978-80-223-3542-3.

Lauko, V., Gurňák, D., Križan, F., Tolmáči, L. 2011. Školstvo na Slovensku v kontexte regionálnych disparít. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 200 s., ISBN 978-80-7165-856-6.

Križan, F., Bilková, K., Kita, P., Horňák, M. 2015. Potential food deserts and food oases in a post-communist city: Access, quality, variability and price of food in Bratislava-Petržalka. Applied Geography, 62, 8, 8-18.

Horňák, M., Pšenka, T., Križan, F. 2013. The competitiveness of the long-distance public transportation system in Slovakia. Moravian Geographical Reports, 21, 4, 64-75.

Šveda, M., Križan, F. 2012. Prejavy komerčnej suburbanizácie vo vybraných odvetviach hospodárstva v zázemí Bratislavy. Ekonomický časopis, 60, 5, 460-481.

Križan, F., Tolmáči, L., Lauko, V. 2008. Identifikácia "potravinových púští" na území mesta Bratislava aplikáciou mier dostupnosti. Ekonomický časopis, 56, 10, 959-972.

Grenčíková, J., Križan, F., Tolmáči, L. 2011. Stability and actuality of aviation networks in Bratislava and Prague. Moravian Geographical Reports, 19, 1, 17-31.

Dudek-Mankowska, S., Križan, F. 2010. Shopping centers in Warsaw and Bratislava: a comparative Analysis. Miscellanea Geographica, 14, 215-225.

Križan, F. 2007. Regionálna typológia územia Bratislavy na základe dostupnosti supermarketov a hypermarketov. Geografický časopis, 59, 4, 373-385.

Križan, F. 2009. Globalizácia maloobchodu: definícia základných procesov a ich analýza v slovenskej geografii maloobchodu. Geografický časopis, 61, 1, 49-68.

Križan, F., Tolmáči, L. 2008. Meranie priestorovej dostupnosti. Horizonty dopravy, 17, 1, 6-10.

Tolmáči, L., Lauko, V., Gurňák, D., Križan, F. 2011. Geografia pre 3. ročník gymnázií. Harmanec: VKÚ, 120 s., ISBN 978-80-8042-610-1.

Tolmáči, L., Gurňák, D., Križan, F., Tolmáčiová, T. 2010. Geografia pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom. Harmanec: VKÚ, 104 s., ISBN 978-80-8042-608-8.

Tolmáči, L., Gurňák, D., Križan, F. 2009. Geografia pre 2. ročník gymnázií. Harmanec: VKÚ, 112 s., ISBN 978-80-8042-580-7.
Publikácie na prevziatie:
Križan, F., Tolmáči, L., Lauko, V. 2008. Identifikácia "potravinových púští" na území mesta Bratislava aplikáciou mier dostupnosti. Ekonomický časopis, 56, 10, 959-972.