slovensky | english
doc. RNDr. František Križan, PhD.
Kontakt | Publikácie | Životopis
Pozícia na pracovisku:docent
Pracovisko:Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajny
Adresa pracoviska:PRIF UK Bratislava, Mlynská dolina 842 15 Bratislava
Telefón:+421 (0)2 602 96 622
E-mail:krizan@fns.uniba.sk