slovensky | english
RNDr. Peter Tremboš, PhD.
Kontakt | Publikácie | Životopis
Pozícia na pracovisku:Riaditeľ
Pracovisko:GEOINFO
Adresa pracoviska:Díčova 61, 921 01 Piešťany
Telefón:+421 905 64 84 33
E-mail:peter.trembos@gmail.com