slovensky | english
Zmazať udalosť
Zoznam udalostí
26. 4 .2017. - Brehová erózia slovenských riek - takmer zabudnutý prírodný fenomén
25. 4 .2017. - Seasonal Geomorphic Processes and Rates of Sand Movement at Mount Baldy Dune in Indiana, USA
7. 11 .2017. - KEĎ CIEĽOM JE CESTA
29. 11 .2017. - Klub učiteľov geovied...
25. 10 .2017. - Klub učiteľov geovied...
12. 10 .2016. - 24. medzinárodná geografická konferencia, Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre
19. 1 .2016. - POTENCIÁL GEOTURIZMU V POĽSKU A NA SLOVENSKU, NA PRÍKLADE PODTATRANSKÉHO REGIÓNU
8. 10 .2015. - Středoevropský prostor v pohledu současné geografie
18. 8 .2014. - IGU Regional Conference, Kraków, Poland 18-22 August 2014, http://www.igu2014.org/index.php?page=main
23. 4 .2014. - Stav geomorfologických výzkumů 2014 - http://www.asg.sav.sk/files/CAG_2014_1.pdf
12. 11 .2014. - „Voda nad zlato“ - prednáška M. Hubu (Peru)
9. 10 .2014. - Stredoeurópsky priestor po 25 rokoch transformácie
10. 10 .2014. - prednáška prof. L. Starkela
5. 9 .2013. - EUGEO 2013 - Europe, what’s next? Changing geographies and geographies of change, The fourth congress of EUGEO, the association of European geographical societies (5. - 7. septembra 2013, Rím, Taliansko)
25. 9 .2013. - ENVIRONMENTAL PROTECTION OF URBAN AND SUBURBAN SETTLEMENTS. 17th International ECO-Conference® 10th ECO-Conference® (25. - 28. septembra 2013, Novi Sad, Srbsko)
23. 9 .2013. - Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 9. vedecká konferencia (23. – 26. septembra 2013, Liptovská Sielnica)
17. 9 .2013. - Moscow city and Moscow Region: ecological focus for sustainable development
11. 9 .2013. - Výzkum a výuka v geografickém vzdělávání. 21. výroční středoevropská geografická konference (11. - 12. septembra 2013, Jedovnice, Česká republika)
10. 9 .2013. - Geografia a integrovaný výskum krajiny. Vedecká konferencia pri príležitosti nedožitého jubilea významného slovenského geografa prof. RNDr. Michala Zaťka, CSc. 10. výročia založenia Katedry geografie na Pedagogickej fakulte KU 10. - 12. septembra 2013, Ružomberok
27. 8 .2013. - Geomorphology and Sustainability, 8th IAG/AIG International Conference on Geomorphology (27. – 31. augusta 2013, Paríž, Francúzsko)
<< < 1 | 2 | 3 > >>