slovensky | english
Zmazať udalosť
Zoznam udalostí
27. 9 .2017. - O malej väčšine - prednáška M. Hyžného
26. 9 .2017. - Dobrodružné dobrodružstvá prof. V. Lauka...
6. 6 .2017. - Prednášky na katedre FG
14.-16.. 6 .2017. - Slovensko-Česko-Poľský seminár
31. 5 .2017. - Monitoring bioty ako súčasť hodnotenia prírodného prostredia dotknutého výstavbou VD Gabčíkovo
16. 5 .2017. - Budovanie hradov na Považí, J. Lacika, Trenčín
26. 4 .2017. - Brehová erózia slovenských riek - takmer zabudnutý prírodný fenomén
25. 4 .2017. - Seasonal Geomorphic Processes and Rates of Sand Movement at Mount Baldy Dune in Indiana, USA
7. 11 .2017. - KEĎ CIEĽOM JE CESTA
29. 11 .2017. - Klub učiteľov geovied...
25. 10 .2017. - Klub učiteľov geovied...
12. 10 .2016. - 24. medzinárodná geografická konferencia, Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre
19. 1 .2016. - POTENCIÁL GEOTURIZMU V POĽSKU A NA SLOVENSKU, NA PRÍKLADE PODTATRANSKÉHO REGIÓNU
8. 10 .2015. - Středoevropský prostor v pohledu současné geografie
18. 8 .2014. - IGU Regional Conference, Kraków, Poland 18-22 August 2014, http://www.igu2014.org/index.php?page=main
23. 4 .2014. - Stav geomorfologických výzkumů 2014 - http://www.asg.sav.sk/files/CAG_2014_1.pdf
12. 11 .2014. - „Voda nad zlato“ - prednáška M. Hubu (Peru)
9. 10 .2014. - Stredoeurópsky priestor po 25 rokoch transformácie
10. 10 .2014. - prednáška prof. L. Starkela
5. 9 .2013. - EUGEO 2013 - Europe, what’s next? Changing geographies and geographies of change, The fourth congress of EUGEO, the association of European geographical societies (5. - 7. septembra 2013, Rím, Taliansko)
<< < 1 | 2 > >>