slovensky | english
Oznam
Geografické aspekty stredoeurópskeho priestoru 10.04.2024
30. medzinárodná geografická konferencia

TERMÍN: 21.-22.11.2024

MIESTO: Nitra

WEB konferencie: https://www.kggrr.fpvai.ukf.sk/index.php/9-oznamy/683-21-22-11-2024-30-medzinarodna-geograficka-konferencia-na-kggrr