slovensky | english
Oznam
75. rokov prešovského geografického pracoviska 10.04.2024
Konferencia a stretnutie pri príležitosti 75. výročia prešovského geografického pracoviska dňa 19. - 20. septembra 2024

V roku 2024 si geografické pracovisko v Prešove pripomína 75. výročie svojho založenia. Konferenciou konanou pri tejto príležitosti si chceme pripomenúť dôležité míľniky v jeho histórii, významné osobnosti prešovskej geografie, vedecko-výskumnú a edukačnú činnosť ako aj pohľad do budúcnosti.

Konferencia je zároveň platformou pre diskusiu a zdieľanie poznatkov, skúseností a nápadov, ktoré prispejú k ďalšiemu rozvoju geografie a prehĺbeniu spolupráce medzi geografickými pracoviskami.

TERMÍN: 19.-20.9.2024
MIESTO: Prešov

WEB konferencie: https://www.unipo.sk/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied/katedry/geografia/veda/podujatia/75rpgp/

REGISTRÁCIA: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=rwPRDPxiCEKgKd5YGN4dgKghDABIZuZOtznPJ464ZO9UQzZQVkRJSE0wMkNaWjkzT1ZKQ01QNkY5My4u