slovensky | english
Oznam

Človek a krajina v minulosti IX. 12.09.2023
Historicko-geografický výskum krajiny
a environmentálne dejiny krajiny

Katedra geografie a geológie, Fakulta prírodných vied
a vydavateľstvo Belianum Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici
v spolupráci so
Sekciou pre environmentálne dejiny
Slovenskej historickej spoločnosti, Slovenskou geografickou
spoločnosťou pri SAV v Bratislave, Banskobystrickým Geoparkom
a
OZ Libetha
Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorá sa uskutoční
pod záštitou dekana Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici
doc. Ing. Mareka Drímala, PhD.

26. ? 27. septembra 2023 v Ľubietovej,
rekreačné zariadenie Chata Lubetha

PRIHLÁSENIE: Prihlášky prosíme vyplniť do 18. septembra 2023 na
adrese: https://forms.gle/ntPam72mBCRQX3GX7


Priložený súbor
Človek a krajina v minulosti IX. [.pdf] 1.56 MB