slovensky | english
Oznam
PETÍCIA 27.02.2023
proti zavedeniu cyklov v základných školách v navrhovanej kurikulárnej reforme

Mile kolegyne, kolegovia, geografi,

prosim podporte tuto peticiu ohladne zachovania existencie samostatného
predmetu (nielen) geografia na základných školách:

https://www.mojapeticia.sk/campaign/peticia-proti-zavedeniu-cyklov-v-zakladnych-skolach-v-navrhovanej-kurikularnej-reforme/7ff49427-9778-44eb-9cf2-29324449a5af

Prof. PaedDr. PhDr. RNDr. Martin BOLTIŽIAR, PhD.
prezident SGS pri SAV