slovensky | english
Oznam
Školská geografia - súčasnosť a perspektívy 2022 07.11.2022
Stredoslovenská pobočka Slovenskej geografickej spoločnosti a Katedra geografie a geológie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Školská geografia ? súčasnosť a perspektívy 2022 v kontexte aktuálnej reformy vzdelávania

Stredoslovenská pobočka Slovenskej geografickej spoločnosti a Katedra geografie a geológie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Školská geografia ? súčasnosť a perspektívy 2022 v kontexte aktuálnej reformy vzdelávania, ktorá sa bude konať 10. novembra 2022 v priestoroch Katedry geografie a geológie v Banskej Bystrici. Bližšie informácie je možné získať na stránke https://www.fpv.umb.sk/katedry/katedra-geografie-a-geologie/oznamy/pozyvame-vas-na-didakticku-konferenciu-skolska-geografia-sucasnost-a-perspektivy-2022.html.