slovensky | english
Oznam
Čakajú aj Európu klimatické konflikty? 07.11.2022
Geografický ústav SAV, v. v. i. a Slovenská geografická spoločnosť pri SAV si Vás dovoľujú pozvať na hosťovskú prednášku Jozefa Pecha s názvom Čakajú aj Európu klimatické konflikty?

Geografický ústav SAV, v. v. i. a Slovenská geografická spoločnosť pri SAV si Vás dovoľujú pozvať na hosťovskú prednášku Jozefa Pecha s názvom Čakajú aj Európu klimatické konflikty?
Ak Vás zaujímajú geografické aspekty a parametre modelovaných scenárov klimatickej krízy neváhajte a zavítajte do knižnice Geografického ústavu SAV v utorok 15. 11.2022 o 10.00 na Štefánikovej 49 v Bratislave.

Naša civilizácia dosiahla stav, kedy ovplyvňuje okolitý svet nie len lokálne, ale aj globálne. Od počiatku priemyselnej revolúcie dokázali ľudia zvýšiť koncentráciu skleníkových plynov na úroveň, aká panovala na Zemi naposledy pred 15 až 20 miliónmi rokov. A dokázali sme to urobiť veľmi rýchlo. Dokonca tak rýchlo, že v najbližších desaťročiach a storočiach hrozia nezvratné zmeny podnebia na celej planéte. Aký veľký bude ich rozsah a v konečnom dôsledku aj smer bude závisieť predovšetkým od toho, ako v najbližších rokoch a desaťročiach vyriešime našu závislosť od fosílnych palív. Prejavy a dopady klimatickej zmeny, resp. globálneho otepľovania, sa dosť zásadne stihli prejaviť už aj na Slovensku. Veľmi výrazný regionálny vzostup teploty vzduchu je v jednotlivých regiónoch sprevádzaný rýchlymi zmenami ďalších klimatických prvkov, predovšetkým poklesom zrážok (predovšetkým na juhu) a nárastom ich extrémnosti. Veľkým problémom, a to nielen na Slovensku, je v posledných dvoch až troch desaťročiach nárast sucha a pokles dostupnosti vodných zdrojov.
O autorovi

Mgr. Jozef Pecho (*1981) vyštudoval odbor fyzickej geografie a geoekológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, v rámci ktorého sa špecializoval na meteorológiu a klimatológiu. V rokoch 2005 ? 2011 pôsobil a od roku 2016 znovu pôsobí ako klimatológ na Odbore klimatologickej služby Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. V rokoch 2011 ? 2016 pracoval ako odborný pracovník na Ústave fyziky atmosféry Akadémie vied ČR. V súčasnosti sa uchádza o ašpirantúru (PhD) na Katedre astronómie, fyziky Zeme a meteorológie (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave) s témou ?Dynamický downscaling ERA-Interim údajov pre územie Slovenska (využitím regionálneho klimatického modelu ALADIN). Vo vedeckej oblasti sa zaoberá štatistickým modelovaním extrémnych zrážok (a extrémov počasia všeobecne), výskumom premenlivosti klímy a klimatickej zmeny, ako aj hodnotením jej regionálnych dopadov, predovšetkým na území Slovenska. V poslednej dobe veľkú pozornosť venuje problematike modelovania klímy využívaním globálnych a regionálnych klimatických modelov. Širší priestor tiež venuje popularizácii meteorológie a klimatológie.

Podujatie môžete sledovať aj online: https://www.facebook.com/events/1809268206076896