slovensky | english
Oznam
podivný e-mail 10.02.2020
vysvetlenie k predošlému oznamu

Milé kolegyne a kolegovia,

mnohým z Vás pred chvíľou prišiel e-mail ohľadne platenia členského. Možno ste si nevšimli, že v texte sa spomína rok 2014. V tom roku, v októbri, pred kongresom SGS v roku 2014 bol pôvodne tento mail rozoslaný. Z nejakého, mne neznámeho dôvodu, bol dnes poslaný znovu. Pátral som v odoslanej pošte a je to tak, že mail bol rozoslaný v roku 2014 prostredníctvom tohto nášho webu, zabezpečoval to rozoslanie vtedy Ferko Križan, ktorému som poslal text správy a on to rozoslal hromadne, pričom to nastavil tak, že som bol uvedený ako odosielateľ. V odoslanej pošte to u mňa nie je. Možno to súvisí so snahou reštartovať náš web v týchto dňoch.
Každopádne, nijakú výzvu som teraz nerozosielal, ale kto má záujem zaplatiť členské, môže tak učiniť.

S pozdravom
J. Novotný