slovensky | english
Oznam
Diskusia ? Dr. Hajdukiewicz, hydromorfologické zmeny a obnova riečnych systémov 04.11.2019
prednáška Dr. Hajdukiewicz

Asociácia slovenských geomorfológov a Geografický ústav už čoskoro privíta na svojej pôde Dr. Hajdukiewicz (google scholar), ktorá si pre nás pripravila prednášku na vysoko aktuálnu tému týkajúcu sa hydromorfologických zmien a obnovy riečnych systémov.
Dňa 5.11. o 14:00 Vás pozývame do knižnice Geografického ústavu a tešíme sa na spoločnú diskusiu.

http://www.geography.sav.sk/asg-hajdukiewicz-2019/?fbclid=IwAR0dSm1rnye_hSIFe0A9u8rsEJBDtDwZtjqxvoK5lmX4I2WTc5XH6vM5eqY