slovensky | english
Oznam

Ku koreňom nitrianskej geografie 18.07.2019
konferencia a diskusné fórum

Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre s podporou SGS
pri SAV pozýva pri príležitosti 60. výročia svojho vzniku absolventov,
spolupracovníkov a priaznivcov na konferenciu a diskusné fórum ?Ku
koreňom nitrianskej geografie?, ktoré sa uskutoční 19. novembra 2019 v
priestoroch katedry na Triede A. Hlinku 1 v Nitre. Súčasťou konferencie
bude aj krst pripravovanej monografie venovanej histórii nitrianskej
katedry. Bližšie informácie a 1. cirkulár je na stiahnutie na tomto
odkaze:
http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/index.php/9-oznamy/420-60-vyrocie-katedry-v-roku-2019


Priložený súbor
Ku koreňom nitrianskej geografie [.pdf] 580.99 kB