slovensky | english
Oznam
Česká výzkumná stanice na Antarktide 15.11.2018
#terénní kampaň 2017/2018

ASG pri SAV Vás srdečne pozýva na prednášku spojenú s premietaním fotografií o medzinárodnom
výskume na vedeckej stanici
J. G. Mendela v období južného
polárneho leta.

Mgr. Lenka Ondráčková
Geografický ústav
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita, Brno

20. november 2018, 10:30

Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, Bratislava, 3. posch. knižnica

http://asg.sav.sk/files/Ondrackova_2018.pdf