slovensky | english
Oznam
Kongres SGS/Zjazd ČGS 24.08.2018
Kongres Slovenskej geografickej spoločnosti a Zjazd Českej geografickej spoločnosti

Milí geografi,
v prílohe oznamu nájdete 3. cirkulár k spoločnému stretnutiu (nielen) slovenských a českých geografov.
Tešíme sa na Vašu účasť