slovensky | english
Oznam

Geografické aspekty stredoeurópskeho priestoru: SLOVENSKO A ČESKO ? 25 ROKOV NA POLITICKEJ MAPE SVETA 13.06.2018
26. medzinárodná geografická konferencia

Miesto: Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre
Termín: 10.-11. 10. 2018


Priložený súbor
Geografické aspekty stredoeurópskeho priestoru: SLOVENSKO A ČESKO ? 25 ROKOV NA POLITICKEJ MAPE SVETA [.pdf] 741.97 kB