slovensky | english
Oznam

FINANČNÍ A SOCIÁLNÍ REMITENCE UKRAJINSKÝCH A MOLDAVSKÝCH MIGRANTŮ V ČESKU (V PERSPEKTIVĚ PARADIGMATU VZTAHU MIGRACE A ROZVOJE) 13.04.2018
prednáška

Slovenská geografická spoločnosť pri SAV
Geografický ústav SAV
a
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

pozývajú na prednášku, ktorú prednesie

Prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
Přírodovědecká fakulta UK v Prahe

FINANČNÍ A SOCIÁLNÍ REMITENCE UKRAJINSKÝCH A MOLDAVSKÝCH MIGRANTŮ
V ČESKU (V PERSPEKTIVĚ PARADIGMATU VZTAHU MIGRACE A ROZVOJE)

19.4.2018 (štvrtok) o 14:00 hod.
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, poslucháreň B1-435 (pri katedre FG)Priložený súbor
FINANČNÍ A SOCIÁLNÍ REMITENCE UKRAJINSKÝCH A MOLDAVSKÝCH MIGRANTŮ V ČESKU (V PERSPEKTIVĚ PARADIGMATU VZTAHU MIGRACE A ROZVOJE) [.pdf] 362.07 kB