slovensky | english
Oznam
Geografia na (v)zostupe? 29.03.2018
17. kongres SGS pri SAV a 24. zjazd ČGS

Milé kolegyne, milí kolegovia, členovia Slovenskej geografickej spoločnosti (SGS), členovia
Českej geografickej spoločnosti (ČGS), všetci priatelia a priaznivci geografie
Výkonný výbor SGS a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave si Vás
touto cestou dovoľujú pozvať na 17. kongres SGS a 24. zjazd ČGS. Spoločná konferencia
sa uskutoční v Bratislave od 4. 9. 2018 do 8. 9. 2018.

Web podujatia: http://regionalnageografia.sk/index.php?p=1531949610

Prihlasovací formulár: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe008vlLuGJtlX6kUKzpfR9vsUWCOBPB6TQbPt5qO03zHkitg/viewform