slovensky | english
Oznam
Výročná konferencia Českej geografickej spoločnoti 07.04.2016
pozvánka na výročnú konferenciu Ćeskej geografickej spoločnosti, ktorá sa bude konať 5.-7.9.2016 v Českých Budejoviciach.

Juhočeská pobočka Českej geografickej spoločnosti a Katedra geografie Pedagogické fakulty Jihočeskej univerzity v Českých Budějoviciach si ás dovoľujú pozvať na výročnú konferenciu Českej geografickej spoločnosti s názvom "Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva".
Viac informácií nájdete na webovej stránke http://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kge/konference-cgs.html