Slovenská geografická spoločnosť
slovensky | english

Zoznam udalostí
10.-11.. 10 .2018 - Geografické aspekty stredoeurópskeho priestoru: SLOVENSKO A ČESKO – 25 ROKOV NA POLITICKEJ MAPE SVETA
o 51 dní
4.-8.. 9 .2018 - 17. kongres SGS pri SAV
o 14 dní
<< < 1 | 2 > >>