slovensky | english
Mgr. Roman Mikuš
Kontakt | Publikácie | Životopis
Vybrané publikácie:
Mikuš, R. 2012. Komparácia charakteru podpory nacionalistickej SNS s podporou extrémne nacionalistickej ĽS-NS vo voľbách do VÚC 2009 a voľbách do NR SR 2010. In Zborník príspevkov Študentskej vedeckej konferencie 2012, s 1341-1346, Bratislava: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, ISBN 978-80-223-3213-2.

Mikuš, R.- Gurňák, D. 2012. Vývoj pozícií politického extrémizmu,radikalizmu a nacionalizmu v rôzdnych úrovniach volieb na Slovensku. Geografické informácie, 16, 2, 38-49.

Gurňák, D.- Mikuš, R. 2012. Odraz rómskej otázky vo volebnom správaní na Slovensku - politicko-geografická analýza. Geographia Cassoviensis, 6, 2, 18-27.

Mikuš, R. 2013. Charakterizácia riadnych volieb starostov/primátorov obecných a mestských zastupiteľstiev na Slovensku v rokoch 2002-2010. In Zborník príspevkov Študentskej vedeckej konferencie 2013, s. 1427-1432, Bratislava: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, ISBN 978-80-223-3392-4.

Gurňák, D.- Mikuš, R. 2012. Volebné systémy na Slovensku z pohľadu politickej geografie. Geografia, 20, 3, 80-84.

Mikuš, R. 2014. Úvod do štúdia efektivity komunálnych zastupiteľstiev na Slovensku na príklade komunálnych volieb roku 2010. In Zborník príspevkov Študentskej vedeckej konferencie 2014, s. 1455-1460, Bratislava: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, ISBN 978-80-223-3592-8.

Mikuš, R.- Gurňák, D. 2014. Electoral system of Slovakia - Perspective of Political Geography. Journal of the Geographical Institute "Jovan Cvijić" Serbian academy of sciences and arts, 64, 1, 79-92.

Mikuš, R. - Gurňák, D. 2014. Špecifiká volebnej účasti v obciach Košického kraja vo voľbách na rôznych úrovniach v rokoch 1999-2014. Geographia Cassoviensis, 8, 2, 150-161.

Mikuš, R. 2014. Politická diferenciácia územia Slovenska z pohľadu volebných preferencií. In Lauko a kol. 2014. Regionálne dimenzie Slovenska, 67-125

Mikuš, R. - Máliková, L. 2015 Patterns of electoral behavior in marginal rural communes: Case study from eastern Slovakia.Human Geographies Vol. 9, No. 1 (2015), s. 57-78.