slovensky | english
Mgr. Ladislav Novotný, PhD.
Kontakt | Publikácie | Životopis
Pozícia na pracovisku:odborný asistent, tajomník
Pracovisko:Ústav Geografie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Adresa pracoviska:Jesenná 5, 040 01 Košice
Telefón:+421-55-234-2353
E-mail:ladislav.novotny@upjs.sk