slovensky | english
doc. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD.
Kontakt | Publikácie | Životopis
Pozícia na pracovisku:profesor
Pracovisko:Katedra geografie a regionálneho rozvoja Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Adresa pracoviska:Trieda A. Hlinku 1, 94901 Nitra
Telefón:+421 (0)37 6408 632
E-mail:mboltiziar@ukf.sk