slovensky | english
Mgr. Marián Kulla, PhD.
Kontakt | Publikácie | Životopis
Pozícia na pracovisku:odborný asistent
Pracovisko:Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Adresa pracoviska:Jesenná 5, 040 01 Košice
E-mail:marian.kulla@upjs.sk