slovensky | english
doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.
Kontakt | Publikácie | Životopis
Pozícia na pracovisku:docent
Pracovisko:Katedra fyzickej geografie a geoekológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Adresa pracoviska:Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
Telefón:02 / 602 96 431
E-mail:faltan@fns.uniba.sk