slovensky | english
RNDr. Alena Petrvalská, PhD.
Kontakt | Publikácie | Životopis
Pracovisko:Ústav geografie Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Adresa pracoviska:Jesenná 5, Košice
E-mail:alena.petrvalska@upjs.sk