slovensky | english
Mgr. Peter Kárpáty
Kontakt | Publikácie | Životopis
Pozícia na pracovisku:doktorand
Pracovisko:Katedra humánnej geografie a demografie PRIF UK Bratislava
Adresa pracoviska:Mlynská dolina, Bratislava
Telefón:+421915045958
E-mail:p.karpaty@gmail.com