slovensky | english
doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.
Kontakt | Publikácie | Životopis
Pozícia na pracovisku:vedúci oddelenia fyzickej geografie
Pracovisko:Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Adresa pracoviska:Jesenná 5, Košice
Telefón:0908977594
E-mail:hochmuth@upjs.sk